Rejestracja Telefoniczna:

Porady Psychologiczne

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: przygotowania pedagogicznego prowadzone przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Psychologii Transportu zorganizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Systematycznie uczestniczę podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w innych  krótszych formach doskonalących.

Wśród ważniejszych znajdują się:

Szkolenie z zakresu metodyki orientacji i poradnictwa zawodowego

Kurs kwalifikacyjny

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji oraz kurs dla edukatorów

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały

Jak mówić do nastolatków, aby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały.

Prowadzę diagnozę psychologiczną:

Doradztwo zawodowe
Dzieci z trudnościami w uczeniu się, sprawiającymi trudności dydaktyczno-wychowawcze
Testy inteligencji, osobowości, temperamentu, predyspozycji zawodowych zainteresowań, motywacji do nauki i inne
Poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się;

Udzielam wsparcia i wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi. Prowadzę psychoedukacje, porady i wsparcie dla rodziców dzieci sprawiających trudności w nauce, trudności wychowawcze i inne.