Rejestracja Telefoniczna:

Badania

Wykonuję badania psychologiczne i psychotechniczne dla:

Kierowców i kandydatów na kierowców (wszystkie kategorie)
Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
Skierowanych na badania za jazdę w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środków działających podobnie jak alkohol
Przekroczenia liczby 24 punktów karnych
Sprawców wypadków drogowych w których jest zabity, lub ranny
Pojazdów służbowych
Skierowanych przez lekarza w ramach badań profilaktycznych lub jeżeli lekarz strwierdzi koniecznośc badania
Operatorów wózków widłowych i jezdniowych
Pperatorów maszyn budowlanych, ciężkiego sprzętu budowlanego i drogowego
Wysokościowe - praca na rusztowaniach
Widzenia w mroku i wrażliwość na olśnienia
Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń palną (sportową, myśliwską, pamiątkową, kolekcjonerską itp.)
Detekytwów
Inspektorzy transportu drogowego
Kandydaci na urząd sędziego lub Prokuratora
Pracownicy ochrony i Strażnicy gminni i Miejscy
Pracownicy elektrowni jądrowych
Przechowywanie i nabywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
Przedsiębiorcy w zakresie wytwarzania i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią lub amunicją o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Badanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego, kandydatów na prokuratorów oraz kuratorów sądowych.