Porady Psychologiczne

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: przygotowania pedagogicznego prowadzone przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Psychologii Transportu zorganizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Systematycznie uczestniczę podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w innych  krótszych formach doskonalących.

 

Wśród ważniejszych znajdują się:

  • Szkolenie z zakresu metodyki orientacji i poradnictwa zawodowego
  • Kurs kwalifikacyjny
  • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji oraz kurs dla edukatorów
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
  • Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały
  • Jak mówić do nastolatków, aby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały.

 

Prowadzę diagnozę psychologiczną:

  • Testy inteligencji, osobowości, temperamentu, predyspozycji zawodowych zainteresowań, motywacji do nauki i inne
  • Dzieci z trudnościami w uczeniu się, sprawiającymi trudności dydaktyczno-wychowawcze
  • Doradztwo zawodowe
  • Poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

      predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się;


Udzielam wsparcia i wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi.

Prowadzę psychoedukacje, porady i wsparcie dla rodziców dzieci sprawiających trudności w nauce, trudności wychowawcze i inne.


Aleksandra Pawlak


MGR Psycholog

Aleksandra Pawlak

Więcej >>